Linx นวัตกรรมหมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Linx Yellow pigmented ink 1079

ผู้คิดค้นและพัฒนา : Linx Printing Technologies

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ : Linx Yellow pigmented ink 1079 เป็นหมึกพิมพ์สีทอง มีคุณสมบัติแห้งเร็วหลังการพิมพ์เพียง 2 วินาที จึงเหมาะกับกระบวนการผลิตอัตโนมัติความเร็วสูง สามารถพิมพ์ลงบนผิวบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ พลาสติก โลหะ กระดาษแข็ง แก้ว หรือวัสดุที่ใช้หุ้มสายเคเบิลต่าง ๆ เป็นต้น หมึกสีทองจะสะท้อนแสงของตัวหมึกออกมาทำให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทั้งบนพื้นผิวบรรจุภัณฑ์สีเข้มและสีอ่อน และ Linx Yellow pigmented ink 1079 ยังสามารถคงทนต่อสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างแอลกอฮอล์ สารหล่อลื่น น้ำมัน เป็นต้น รวมถึงสภาพความเป็นกรด-ด่าง ความชื้นและแสงแดด ช่วยทำให้ข้อความบนสินค้าไม่จางหายไปในระหว่างการผลิตและการขนส่ง แม้สินค้าจะเจอกับแสงแดดโดยตรงก็ตาม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :    1. สามารถมองเห็นข้อความบนสินค้าได้อย่างชัดเจน
                                        2. หมึกแห้งเร็วหลังการพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพียง 2 วินาที
                                        3. สามารถพิมพ์ลงบนผิวบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท
                                        4. มีความคงทนต่อสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต
                                        5. หมึกพิมพ์สามารถคงคุณภาพได้นานถึง 9 เดือน


ความเห็น :    ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่กำลังมองหาเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ หมึกพิมพ์ Linx Yellow pigmented ink 1079 ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเนื่องจากคุณสมบัติของตัวหมึกพิมพ์ที่มีความหลากหลาย สามารถใช้กับผิวบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท สีหมึกพิมพ์เป็นสีทองที่มีลักษณะโดดเด่น อีกทั้งยังทนต่อสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ความเป็นกรด-ด่าง ความชื้นและแสงแดดอีกด้วย


ที่มา : Packagingeurope. Excellent Contrast Ink is Highly Versatile.  http://www.packagingeurope.com/Packaging-Europe-News/67055/Excellent-Contrast-Ink-is-Highly-Versatile.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559.

 

download PDF

Related Articles

กระบวนการผลิตสารให้ความหวานแบบใหม่ ที่ถูกกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Novel Process)

Chemocatalytic technology (กระบวนการผลิตสารให้ความหวานด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะ (Metal catalyst)) เป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะในกระบวนการผลิตสาร...

โทรหาความปลอดภัยอาหาร ด้วย HarvestMark Application ใน IPhone

                                โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Netw...