โลกใบใหม่ของบรรจุภัณฑ์แบบ''Non-Aluminium Foil''

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ คือ สามารถป้องกันและรักษาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ภายในให้สมบูรณ์แบบก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งความสามารถในการป้องกันอาจต้องแลกด้วยความสวยงามและความมั่นใจของผู้บริโภคต่อสินค้า อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil) คือบรรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้เป็นซองหรือถุงบรรจุอาหาร และเครื่องดื่มที่ต้องหลีกเลี่ยงจากแสงและความชื้น เช่น ลูกอม ช็อคโกแลต กาแฟผงเป็นต้น แต่จุดอ่อนของอลูมิเนียมฟอยล์คือ ทึฐแสงจนไม่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ คือ สามารถป้องกันและรักษาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ภายในให้สมบูรณ์แบบก่อนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งความสามารถในการป้องกันอาจต้องแลกด้วยความสวยงามและความมั่นใจของผู้บริโภคต่อสินค้า อลูมิเนียมฟอยล์  (Aluminium foil) คือบรรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้เป็นซองหรือถุงบรรจุอาหาร และเครื่องดื่มที่ต้องหลีกเลี่ยงจากแสงและความชื้น เช่น ลูกอม ช็อคโกแลต กาแฟผงเป็นต้น แต่จุดอ่อนของอลูมิเนียมฟอยล์คือ ทึฐแสงจนไม่สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Rollprint Packaging Products บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้พยายามพัฒนาจนได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการแพร่ผ่าน (barrier property) พร้อมทั้งแสดงผลิตภัณฑ์ภายในให้ผู้บริโภคเห็นไดด้เพื่อ่สร้างความมั่นใจในตัวสินค้า ชื่อว่า CLEAARFOIL

           

คุณสมบัติเด่น CLEAARFOIL

  • ยอมให้ออกซิเจนผ่านเพียง 0.0008 cc/100 in2/24 hrs.
  • ความชื้นผ่านได้น้อยกว่า 0.0008 g/100 in2/24 hrs.
  • ลดโครงสร้างเหลือ 2 ชั้น จากเดิม 3ชั้น (ลดอลูมิเนียมฟอยล์) คิดเป็นร้อยละ 30 ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้ามากขึ้น
  • ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย เช่น ลักษณะปรากฎ และสีของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

คาดว่าความต้องการ CLEAARFOIL จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากคุณสมบัติเด่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่มได้ดี เช่น คุณสมบัติทนต่อการฆ่าเชื้อ ภายใต้ความดัน (Sterilizable) ความโปรงใส ความยืดหยุ่น ตลอดจนความสามารถในการป้องกันและ รักษาผลิตภัณฑ์ภายใน

download PDF

Related Articles

พาสต้าข้าวเจ้า เพิ่มความสาวด้วยมะรุม

พาสต้า (pasta) เป็นอาหารอิตาเลี่ยนที่มีวิธีการทำไม่ยุ่งยาก เกิน ความสามารถของแม่บ้านสมัยใหม่ พาสต้าจึงกลายเป็นเมนูที่คนไทยนิยมรับประทานกันมากราวกับว่า...

สารสกัดผงส้มโอช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการดูดซึมไขมัน

รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความแตกต่างของสายพันธุ์ในการต้านออกซิเดชั่นและควา...