เทคโนโลยีต้นแบบ ตัวหนีบยาง (elastomer gripper) สำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อ

Technologies(DIL) ได้ร่วมกันพัฒนาตัวหนีบยางต้นแบบ (Elastomer gripper) สำหรับจัดการสุขอนามัยอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการมองหาผู้ผลิตในการจัดทำเครื่องจักรเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

Technologies(DIL) ได้ร่วมกันพัฒนาตัวหนีบยางต้นแบบ (Elastomer gripper) สำหรับจัดการสุขอนามัยอาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อและปัจจุบันอยู่ในระหว่างการมองหาผู้ผลิตในการจัดทำเครื่องจักรเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
Elastomer gripper เป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีปัญหาในการจัดการ เช่น เนื้อชุบแป้ง แป้งโดว์ และช็อกโกแลตที่ใช้ในการตกแต่ง ความท้าทายของเทคโนโลยีนี้อยู่ที่รูปร่างและน้ำหนักของสินค้าแปรรูปและคุณสมบัติของพื้นที่ผิวสัมผัสทั้งความอ่อนนุ่ม และความแข็งของผลิตภัณฑ์ ข้อดีของเทคโนโลยีนี้มีความยืดหยุ่นในการหยิบจับผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและมีความแข็งแรงในการจับผลิตภัณฑ์
อาหารที่ไม่มีการบรรจุหีบห่อต้องการเทคโนโลยีและสุขอนามัยของระบบเครื่องจักรที่มีความเหมาะสม แต่อุตสาหกรรมในด้านระบบตัวหยิบจับส่วนมากนั้นมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความยืนหยุ่นพอที่จะตอบสนองต่อรูปร่าง ขนาด และความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ตัวหยิบจับสูญญากาศ มีความเสี่ยงต่อการดูดของเหลวหรือน้ำมันเข้าไปในระบบสูญญากาศซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นและระบบที่มีความยืดหยุ่นยังช่วยทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้อีกด้วย

download PDF

Related Articles

เซ็นเซอร์ประมวลผลอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเลี้ยงเป็ด ไก่

อุณหภูมิและความชื้นในอากาศเป็นสิ่งสำคัญต่อกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น...

เครื่องแช่อิ่มผลไม้สุญญากาศอัจฉริยะ

นวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต นำวิธีสุญญากาศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแช่อิ่มและควบคุมกระบวนการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องแช่อิ่มผลไม้ส...