เทสโก้โลตัสใช้เทคโนโลยี iBeacon ส่งโปรโมชั่นถึงมือคุณ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แอปพลิเคชั่น Tesco Lotus Shop Online
ผู้พัฒนา : เทสโก้ โลตัส


เรียบเรียงโดย

นางสาวธนาภรณ์  สว่างวงษ์

ติดต่อ : thanaporn_s@nfi.or.th

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : กลุ่มเจเนอเรชัน Now  เป็นกลุ่มที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสินค้า และโปรโมชันอย่างทันทีทันใดในการซื้อสินค้า ซึ่งคนกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลในปัจจุบันส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นชินกับการได้รับข้อมูลอย่างทันทีทันใดและมีความต้องการที่รวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

เทคโนโลยีที่ใช้ : ใช้เทคโนโลยี iBeacon ที่อาศัยการส่งข้อมูลและตำแหน่งภายในอาคารผ่านแอปพลิเคชันและการเปิดบูทูธ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ : เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยการอาศัยการส่งข้อมูลและตำแหน่งภายในอาคาร เมื่อผู้บริโภคเดินเข้าสู่อาคารร้านค้าข้อมูลของสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ ก็ส่งถึงมือด้วยการแจ้งเตือน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเปิดรับการใช้สิทธิส่วนลดจากคูปองได้ทันที ซึ่งการนำเทคโนโลยี iBeacon มาใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชัน Tesco Lotus Shop Online เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของเทสโก้ โลตัสที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการ โปรโมชั่น และข้อมูลต่างๆ ของสินค้าได้อย่างดีและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ความเห็น : การพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว คือการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มาช่วยในการส่งเสริมการตลาดผ่านกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในขั้นตอนสำคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย (1) การกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ (Need arousal/Problem recognition) จะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าเดินผ่านแผนกสินค้าหรือหน้าชั้นวางสินค้า ข้อมูลสินค้าหรือโปรโมชันก็จะปรากฎขึ้นเพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในส่วนที่ (2) ด้วย คือการแสวงหาข้อมูล (Information search) โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่มีข้อมูลสินค้าหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ยังไม่มีการตัดสินใจเลือกแบรนด์สินค้ามาจากบ้าน และ (3) การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) ก็คือการใช้ข้อมูลโปรโมชันต่างๆ มาเป็นกลยุทธ์ในการทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ยึดติดแบรนด์ (Brand Royalty)


ที่มา : แอพพลิเคชั่นส่งโปรโมชั่น&ข้อมูล เสริฟถึงมือถือ http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/633705 สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2558

 

download PDF

Related Articles

อาหารเสริมเร่งน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย

อาหารเสริมเร่งน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วย” เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นน้ำนมแม่จากสารสกัดปลีกล้วยแบบอัดเม็ด สูตรเข้มข้น ที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมแม่ได้มากกว...

Eighty Eight ไข่ขาวต้มพร้อมทาน

Eighty Eight ไข่ขาวต้มพร้อมทานแบบแท่ง ปราศจากไขมัน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% โดยผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของคุณสุนทรี ศรีว...