ทั้งหมด มี 345 รายการ

“AHIMI” เนื้อปลาทูน่าดิบจากพืช

ปลาทูน่าดิบจากพืช (Ahimi) เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (ready-to-use product) ที่ผลิตจากพืช 100% โดยใช้มะเขือเทศสีแดงสดเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งกระบวนการผลิตเป็...

ฟิล์มแครอท บรรจุภัณฑ์อาหารกินได้

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มจะช่วยปกป้องไม่ให้อาหารปนเปื้อนจา...

โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ (Mycoprotein)

โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ หรือ มัยคอโปรตีน (Mycoprotein) เป็นโปรตีนที่มีเส้นใยลักษณะคล้ายเนื้อเทียมบดใช้ประกอบอาหารปรุงรสทดแทนเนื้อสัตว์บด 

ตู้อัตโนมัติแจกสินค้าตัวอย่าง นวัตกรรมการตลาดในยุคโควิด

วิกฤติการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศมาตรการควบคุมความปลอดภัย งดจัดกิจกรรมต่างๆ และรักษาระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการแจ...

ข้าวปั้นโอนิกิริแบบอบแห้ง

ข้าวปั้นโอนิกิริในรูปแบบอบแห้ง เป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปที่สะดวกต่อการรับประทานเพียงดึงสติกเกอร์เพื่อให้เห็นขีดบอกปริมาณการเทน้ำ ฉีกซอง