ทั้งหมด มี 287 รายการ

HappyBABY Clearly crafted บรรจุภัณฑ์อาหารเหลวสำหรับเด็กแบบใส

Clearly Crafted เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเหลวสำหรับเด็กที่ผลิตจากผัก ผลไม้ออร์แกนิก หลากหลายชนิดบรรจุในถุง Pouch แบบโปร่งใส ที่ผู้ซื้อสามารถมองเห็นตัวอาหารที...

ชาเชอร์รี่กาแฟ พลิกของเสียสู่อุตสาหกรรมกาแฟไทย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ชาเชอร์รี่กาแฟ  ผู้พัฒนา : บริษัท ชาวไทยภูเขา (ฮิลล์คอฟฟ์) จำกัด  รางวัลที่ได้รับ : รองชนะเลิศ อันดับ 2 NSP Innovation...

"ไข่สั่งได้" ด้วยนาโนเทคโนโลยี

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่ออกแบบได้ ผู้พัฒนา : นายอิศรา สระมาลา นักวิจัยห้องปฏิบัติการอาหารการเกษตร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิ...

Linx นวัตกรรมหมึกพิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : Linx Yellow pigmented ink 1079 ผู้คิดค้นและพัฒนา : Linx Printing Technologies

DRU หุ่นยนต์ขนส่งอาหาร

ชื่อผลิตภัณฑ์ : DRU (Domino’s Robotic Unit) ผู้คิดค้นและพัฒนา : Domino Pizza ประเทศออสเตรเลีย