ทั้งหมด มี 287 รายการ

Kryo “D” Freezer เครื่องทำแห้งแช่เยือกแข็ง สุญญากาศแบบใหม่

Kryo “D” Freezer ใช้หลักการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในกระบวนการเดียวกัน โดยการผนวกเทคโนโลยีการแช่เยือกแข็งแบบใช้ลมเย็นเป่า (Air Blast Freezi...

Glaceau sleepwater น้ำดื่มหลับสบาย

Glaceau sleepwater เป็นนวัตกรรมใหม่ของเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศญี่ปุ่น    ซึ่งเป็นเครืองดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสบาย เพื่อตอบสนองกับวัฒน...

i-Pal ระบบการจัดเรียงสินค้าบนพาเลท

i-Pal เป็นระบบการจัดเรียงสินค้าแบบ single platform เบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวที่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการผลิตภัณฑ์และการใช้งานต่างๆ โดยทำงานควบค...

นวัตกรรมแปรรูปสมุนไพรให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

Gourmet Herb เป็นนวัตกรรมในด้านกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสมุนไพรไทยที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบ Fixing Condition และ Low Impact Drying ที่...

Easysnacking นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ สำหรับ Eating on-the-go

Easysnacking เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชนิด PP (Polypropylene) ที่ทำให้บรรจุภัณฑ์มีความใส มีความเหนียวและคงทน อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการรับประ...