สวัสดี

Technology & Innovation

หุ่นยนต์เก็บผลไม้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด :

ชื่อผลิตภัณฑ์ :

“Eve” หุ่นยนต์เก็บผลไม้

ผู้คิดค้นและพัฒนา :

Ripe Robotics ประเทศออสเตรเลีย

แนวคิดผลิตภัณฑ์ :

กิจกรรมหลายอย่างในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์เก็บผลไม้นี้ขึ้น เพื่อเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ลักษณะและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

  • สามารถทำการเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง เพื่อทำการเก็บเกี่ยวผลไม้จากบนต้น และนำส่งลงมาในถังเก็บได้อย่างปลอดภัย
  • ใช้ระบบตัวดูด Suction ที่อ่อนนุ่มเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลไม้
  • มีระบบ AI ขั้นสูงเชื่อมต่อกับระบบ Cloud เพื่อช่วยในการแยกแยะว่าผลไม้ผลใดที่พร้อมต่อการเก็บเกี่ยวแล้ว และยังช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการเก็บเกี่ยวได้ตลอดเวลา
  • ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลไม้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวได้เมื่อเทียบเท่ากับการทำงานของมนุษย์
  • ในปัจจุบันสามารถนำไปใช้เก็บเกี่ยวผลแอปเปิ้ล ส้ม และลูกพลัม

ความเห็น :

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมดังกล่าว สามารถช่วยทุ่นแรงให้เกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นอย่างดี และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าโลกของเรานั้นกำลังใกล้เข้าสู่ยุคที่ระบบอัตโนมัติเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ได้

 

ที่มา :   https://www.mmthailand.com/eve-fruit-picking-robot/  สืบค้นเมื่อวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2566     

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527