รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย
ผลงานวิจัย  
ชื่อเรื่อง (ไทย) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบเมล็ดขนุน
ชื่อเรื่อง (อังกฤษ)
นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญ
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้วิจัย/ผู้เรียบเรียง : นางสาวนัดธิดา เจริญแสน , นายนิธิกร เขียวบ้านยาง
คณะทำงาน/อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ยุพร พืชกมุทร
ที่มา ปัญหาพิเศษเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชุบเมล็ดขนุน
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2544
แหล่งสืบค้นฉบับเต็ม ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช
TSIC 1531
เทคโนโลยี การแปรรูปโดยใช้ความร้อน
คำสำคัญ(keyword) เมล็ดขนุน , ผลิตภัณฑ์ลูกชุบ , ขนมไทย
ปี พ.ศ.
จำนวนหน้า 3
บทคัดย่อ

ขนุนเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีมากในประเทศไทย ผลของขนุนสามารถบริโภคได้ทั้งดิบและสุก และสามารถรับประทานได้ตั้งแต่ส่วน เนื้อ ซัง หรือแม้แต่เมล็ดก็รับประทานได้ ส่วนมากจะรับประทานขนุนเป็นผลไม้สด และนำไปผสมกับอาหารประเภทอื่นเพื่อให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้น เช่นไอศกรีม รวมมิตร ลอดช่องหรือนำเนื้อมาทำขนุนกวน ขนุนยังสามารถส่งเป็นสินค้าส่งออกได้ในลักษณะต่างๆ คือ ผลสุกทั้งลูก ขนุนอบแห้ง ขนุนในน้ำเชื่อม นอกจากนี้ เมล็ดของขนุนยังสามารถรับประทานได้โดยต้มกับเกลือ ถ้าใช้เมล็ด 60-240 กรัมต้มกินจะช่วยขับน้ำในสตรีหลังคลอดที่มีน้ำนมน้อยหรือไม่มีน้ำนมจะช่วยบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี

รูปแบบการศึกษา
เนื่องจากเมล็ดขนุนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาถูกกว่าส่วนเนื้อทั้งผู้บริโภคนิยมบริโภคเฉพาะแต่ส่วนเนื้อของขนุนเท่านั้นจึงทำให้มีส่วนที่เหลือทิ้งจากการบริโภคสูงคือซังขนุนและเมล็ดขนุนนั้นเอง ขนุน 1 ผลมีเมล็ดมากบางครั้งมีมากกว่า 100 เมล็ด หรือประมาณ 10% ของผลขนุน ดังนั้นจึงนำเมล็ดขนุนมาทดลองทำเป็นแป้งเพื่อแปรรูปเป็นลูกชุบซึ่งลูกชุบเป็นขนมที่มีราคาสูงและชาวต่างชาตินิยมบริโภคมากที่สุดในบรรดาขนมไทยทั้งหลาย ซึ่งมีโอกาสในการขยายตลาดได้มาก

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ FR0538.pdf