FIC Activity

ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

11 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น
1.เป็นสถานประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิช/วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
2.มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย 51% ขึ้นไป
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี

กิจกรรมภายใต้โครงการเบื้องต้น
1.รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.คัดเลือกสถานประกอบการโดยการประเมินวินิจฉัย จำนวน 1,200 กิจการ
3.กิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการเชิงลึกโดยทีมที่ปรึกษาจะเข้าให้คำปรึกษาในด้าน (บริษัทละ 1 ด้าน เท่านั้น)
• ด้านลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ
• ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์/ปรับกระบวนการผลิต
• ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
• ด้านขออนุญาตเลข อย.
• ด้านรับรองระบบ GMP/HACCP Codex
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/BjkcZ1ZHzatEnn7x2

หมดเขตรับสมัครภายใน 31 ก.ค. 61

 

download PDF

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

11 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”

19 เมษายน 2561

ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร  เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลใน ASEAN”  โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหาร

 

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย”

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทรนด์ตลาดอาหารฮาลาล ปี 2018”

อ่านต่อ

ด่วน!เชิญสมัครหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017

8 กันยายน 2560

“สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ” จับมือ “สถาบันอาหาร” เปิดหลักสูตร “GEM” Global Executive Mindset หลักสูตรระยะสั้นเปิดประตูสู่นวัตกรรมอาหาร พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในงาน ANUGA 2017 งานอาหารระดับโลกที่เยอรมันนี

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

29 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

อ่านต่อ