FIC Activity

ด่วน! เชิญสมัครโครงการและสัมมนาฟรี! โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

20 กุมภาพันธ์ 2562

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 
สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี!  ที่ https://goo.gl/forms/0AYpqHj9HcGZo9Ls2 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
พร้อมพบกับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อ
“พัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุค Digital Marketing”
“GMP Challenge ยกระดับ ปรับ&เปลี่ยน”
 
สนใจติดต่อที่
คุณธนาภรณ์/คุณดนัย 0-2422-8688 ต่อ 3113,3115 
food@nfi.or.th
สมัครสัมมนาฟรี!ที่ https://goo.gl/forms/ezMU2K3x4NDum3J92
 
 

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ

12 กุมภาพันธ์ 2562

ขณะนี้ทางวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีความต้องการจัดตั้งหลักสูตรด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (Food Innovation and Bio Industry) ระดับปริญญาโท

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธฟรี! งาน Thai Taste Expo 2018 ''สุดยอดศาสตร์..ศิลป์ แห่งอาหารไทยและสินค้าไทย'' วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี

20 สิงหาคม 2561

สถาบันอาหาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกร้านแสดงสินค้าในงาน Thai Taste Expo 2018 ''สุดยอดศาสตร์..ศิลป์ แห่งอาหารไทยและสินค้าไทย''
ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561
ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี

หากท่านใดสนใจสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร
และส่งกลับมาได้ที่ : คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ
ทางอีเมล์ numpung@nfi.or.th

Download ใบสมัครได้ที่ :
http://fic.nfi.or.th/datas/files/news/ThaiTestExpo2018.pdf

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-422-8688 ต่อ 9204
หรือ 095 795 1076 , ‭ ‭086 994 9253‬

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

11 กรกฎาคม 2561

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วันที่ 24-28 กันยายน 2561 ครั้งที่ 6 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)

อ่านต่อ

ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

11 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”

19 เมษายน 2561

ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร  เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลใน ASEAN”  โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหาร

 

อ่านต่อ