FIC Activity

ด่วน! เชิญสมัครหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี "เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้!!" หลักสูตรออนไลน์สำหรับ smart farmer

17 มกราคม 2562

"เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้!!" หลักสูตรออนไลน์สำหรับ smart farmer

"เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้!!" หลักสูตรออนไลน์สำหรับ smart farmer 

"นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ผันตัวเองเป็นเกษตรกรยุคดิจิทัล ต้องการเรียนรู้การทำเกษตรด้วยตัวเอง ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนดิจิทัลเข้ามามีบทบาทช่วยการทำเกษตรอย่างไร"

 

พบได้ในหลักสูตร "เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้" 
depa_online.jpg

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

>> http://learning.samartedtech.com/fusion/

 

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุกฤษฎ์ เติมสายทอง

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2202-2209

E-mail : training@nfi.or.th 
ขอแสดงความนับถือ
================================
น.ส.อัจฉรา เจริญลาภ
หัวหน้าอาวุโส
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2209
โทรสาร 0-2422-8518
Line @ : @training-nfi
 
 
 

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ด่วน! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธฟรี! งาน Thai Taste Expo 2018 ''สุดยอดศาสตร์..ศิลป์ แห่งอาหารไทยและสินค้าไทย'' วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี

20 สิงหาคม 2561

สถาบันอาหาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกร้านแสดงสินค้าในงาน Thai Taste Expo 2018 ''สุดยอดศาสตร์..ศิลป์ แห่งอาหารไทยและสินค้าไทย''
ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561
ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี

หากท่านใดสนใจสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร
และส่งกลับมาได้ที่ : คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ
ทางอีเมล์ numpung@nfi.or.th

Download ใบสมัครได้ที่ :
http://fic.nfi.or.th/datas/files/news/ThaiTestExpo2018.pdf

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-422-8688 ต่อ 9204
หรือ 095 795 1076 , ‭ ‭086 994 9253‬

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

11 กรกฎาคม 2561

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วันที่ 24-28 กันยายน 2561 ครั้งที่ 6 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)

อ่านต่อ

ด่วนที่สุด! ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

11 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปี 2561 ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”

19 เมษายน 2561

ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร  เวลา 13.00 – 16.00 น.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และโปรดส่งแบบตอบรับกลับมายังคุณสุจิตต์ ภิญโญ โทรสาร : 0 2422 8527 หรือทาง E-mail : sujit@nfi.or.th ภายในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “กฎหมายส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลใน ASEAN”  โดย คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหาร

 

อ่านต่อ

ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญสมัครเข้าโครงสร้างหล้กสูตร (Course Syllabus) หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(retort supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสาหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย”

16 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทรนด์ตลาดอาหารฮาลาล ปี 2018”

อ่านต่อ