FIC Activity

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย วันที่ 6 ก.ค. 60

24 มิถุนายน 2560

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย

 

ด่วนที่สุด!! แจ้งเลื่อนการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ SMEs อุตสาหกรรมอาหาร เรื่อง เทคนิคการขออนุญาต กับ อย. อย่างไรให้ฉลุย

download PDF

ทั้งหมด มี 7 รายการ

ขอเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย"

14 มิถุนายน 2560

แผนกประเมินความเสี่ยงฯสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย"

 

 

 

อ่านต่อ

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ปีงบประมาณ 2560

2 มิถุนายน 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต(SME Strong/Regular Level)

เน้นผู้ประกอบการภาคการผลิตการค้าและบริการผ่านแนวทางการพัฒนาโดยการวินิจฉัยและ Coachingเพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ร่วมไปถึงการให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึกในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และการบริการอันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็ง ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน SMEs ของไทยและชาติต่อไปในอนาคต

 

อ่านต่อ

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจอาหารของไทยในตลาดโลก”และ“แนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

29 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจอาหารของไทยในตลาดโลก”และเรื่อง “แนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต" วันที่ 1-2 มิ.ย. 60นี้

อ่านต่อ

เรียนเชิญฝึกอบรมเรื่อง Processing & Aseptic วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560

24 เมษายน 2560

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมเรื่อง Processing & Aseptic  วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
อ่านต่อ

ด่วนที่สุด!! ขอเชิญร่วมออกบูธงาน WORLD FOOD EXPO 2017

3 กุมภาพันธ์ 2560

WORLD FOOD EXPO 2017  ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 9 เมษายน 2560 ณ CENTRAL WORLD BANGKOK ราคาจองบูธ พิเศษนี้หมดเขต 16 ก.พ. 60 เท่านั้น

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism"

25 มกราคม 2560

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism" ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

อ่านต่อ