สถาบันอาหารจัดโปรแกรมบริการชุดใหญ่ เพื่อ SME คนละครึ่ง ผ่านระบบ BDS สสว.

15 มีนาคม 2565

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอาหารก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงแบบผันผวนรุนแรง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือ อุดหนุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS : (Business Development Service) หรือเรียกง่ายๆ ว่าโครงการเอสเอ็มอีคนละครึ่ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่เอสเอ็มอีจะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Business Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์  โดย สสว.จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่เอสเอ็มอีแบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50-80 ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งมีงบประมาณเพื่อช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการในปีนี้กว่า 400 ล้านบาท โดยอุดหนุนสูงสุดรายละ 200,000 บาท และสามารถรับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2565

 

สถาบันอาหาร ได้เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจ (BDSP) ของ สสว.ภายใต้มาตรการนี้ โดยจัดเต็มออกโปรแกรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจอาหาร ถึง  18 โปรแกรม อาทิเช่น ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs, HACCP , HALAL บริการให้คำปรึกษาการจัดทำ Certificate of Analysis (COA) กัญชง กัญชา การรับรองเครื่องหมายวีแกน/แพลนต์เบส บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ (Healthier choice) บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Temperature Distribution: TD & Heat Penetration: HP) บริการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบ Food Safety บริการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยอาหาร และอีกมากมายที่พร้อมให้บริการ OTOP และ SMEs โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโปรแกรมบริการได้ที่ https://www.nfi.or.th/bds/

 

ผู้ประกอบสนใจสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่

โทรศัพท์มือถือ :0837592032

โทรศัพท์อื่นๆ : 024228688 ต่อ 9205

อีเมล : bds@nfi.or.th

Line :  @nfithailand หรือ https://lin.ee/vW07JSa

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป