ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอรับการรับรองใช้เครื่องหมายวีแกนจากต่างประเทศ

17 ธันวาคม 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกนเข้าร่วมกิจกรรม

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขอรับการรับรองใช้เครื่องหมายวีแกนจากต่างประเทศ
  • การให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อปรับปรุงการผลิต และสูตรส่วนผสมตามข้อกำหนดอาหารวีแกน

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ธันวาคม 2564 ถึง กรกฎาคม 2565

 

ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม สำหรับผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารวีแกน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จุรีรัตน์ 082-6362651
ธีรวุฒิ 095-7987749