ฟรี! ขอเชิญร่วมอบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal”

28 พฤศจิกายน 2564

#ห้ามพลาด ! หนึ่งปีมีครั้งเดียว อบรม “ปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal” พร้อมพัฒนายกระดับธุรกิจอาหารให้ปัง! สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกอย่างฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สมัครได้ถึง 6 ธ.ค. 64 นี้

        กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหาร Food truck   Street Food   และธุรกิจอาหารรายย่อย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าร่วมอบรม "การปรับธุรกิจอาหารให้ดีพร้อม ปั้นให้รุ่ง ยุค Next Normal"
ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565

อบรมจัดเต็ม 4 วัน
         1. onsite   13 ธ.ค. 64  ปรับวิธีคิดธุรกิจยุคดิจิตัลด้วย Lean Business Canvas ณ สถาบันอาหาร
         2. onsite   14 ธ.ค. 64  เพิ่มมูลค่าธุรกิจอาหาร ด้วยเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์   ณ สถาบันอาหาร
         3. online 17 ธ.ค. 64   สร้างโอกาสการตลาดแห่งอนาคต  ระบบ ZOOM
         4. online 10 ม.ค. 65  เติบโตอย่างมีมาตรฐาน Food Safety ระบบ ZOOM
การสุขาภิบาลอาหาร  สำหรับผู้ประกอบการกิจการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
.
พิเศษ สำหรับผู้เข้าอบรม
         - ผู้เข้าอบรมทุกราย มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบกิจการอาหารจากกรมอนามัย เพื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และส่วนลดในการต่อยอดธุรกิจอาหารกับสถาบันอาหาร
         - ผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกระดับสินค้าสู่ Next Normal 
           สมัครเลยที่ https://forms.gle/zyiLqABuXifriizv7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      -> คุณนิภาพร โยธาภักดี สถาบันอาหาร 02 422 8688 ต่อ 2117   E-mail : nipaporn@nfi.or.th
      -> คุณฐาวลี  บุญเชิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 087 3994625