บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร

6 พฤษภาคม 2564

บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายอาหาร

1. ด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหารทั่วไป

2. ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร 

3. ด้านค่ามาตรฐาน/ ตรวจวิเคราะห์ตามกฎระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ :

คุณดุจเดือน บุญสม แผนกวิจัยนโยบายอุตสาหกรรมฝ่ายวิจัยและข้อมูล สถาบันอาหาร

โทรศัพท์ 02-422-8688 ต่อ 3121 E-Mail: dujduan@nfi.or.th

LINE Official : @FIC.NFI