บริการใหม่ "บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอบสินค้า"

6 พฤษภาคม 2564

บริการใหม่ ดีดี มาแล้วจ้า
พบกับ

"บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหาร ตรวจเช็ครายการทดสอบสินค้า" 

รายละเอียดบริการ แบ่งเป็น

- บริการตรวจเช็ครูปแบบฉลากอาหารเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และฉลากเพื่อการส่งออก
- บริการตรวจเช็ครายการทดสอบสินค้าตามกฎหมายไทย และต่างประเทศ

สมัครใช้บริการได้ที่ http://fic.nfi.or.th/fad_service_register/

สมาชิกสถาบันอาหารประเภท L และ XL รับส่วนลดพิเศษ