เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับหลักสูตร “กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร

23 กุมภาพันธ์ 2564

การเรียนรู้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีการใช้วัตถุเจือปนในกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องเเละเป็นไปตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด
เปิดรับสมัครแล้ว!!! สำหรับหลักสูตร “กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเจือปนอาหาร" (รุ่นที่ 1/2564)
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กทม.
วิทยากร : อ.นงลักษณ์  สิทธิเจริญชัย ที่ปรึกษาอิสระด้านกฎหมายอาหาร
สมัครออนไลน์>> http://www.nfi.or.th/register-seminar.php
ค่าลงทะเบียน : (ยังไม่รวม VAT 7%) : สมาชิก 3,200 บาท, บุคคลทั่วไป 3,400 บาท

ผู้ประสานงาน :คุณพรชนก  สุกิจวรรณี
โทร 0-2422-8688 ต่อ 2208 
E-mail : training@nfi.or.th

 

 

download PDF
ย้อนกลับ