ข่าวดี ลด 20% บริการทดสอบตลาด Market Testing by NFI ด้วยชุดเครื่องมือทางการตลาดอาหาร/เครื่องดื่ม สำหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทุก Gen

23 กุมภาพันธ์ 2564

บริการเจาะอินไซต์คนไทย "การกิน" "ความเชื่อ" และ ค้นหากลยุทธ์การทำตลาด NEXT NORMAL
ข่าวดี ลด 20% บริการทดสอบตลาด  Market Testing by NFI
ด้วยชุดเครื่องมือทางการตลาดอาหาร/เครื่องดื่ม สำหรับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายทุก Gen
ตัวอย่าง......
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด
- การตัดสินใจซื้อ/แนวทางการตลาดแห่งอนาคต
- ศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ในตลาดเป้าหมาย
รับสิทธิพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง มี.ค.64
สนใจติดต่อ
คุณกนกวรรณ
02-4228688 ต่อ 3109
kanokwan@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ