เชิญสมัครอบรม หลักสูตร “การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)”

2 ธันวาคม 2563

yesหลักการและเทคนิคการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น ประเมินความแตกต่าง, รายละเอียดของลักษณะคุณภาพอาหาร, ความรู้สึก ความพึงพอใจ การยอมรับของผู้ทดสอบ


Workshop เทคนิคการประเมินคุณภาพต่างๆ เช่น สี กลิ่น รส สัมผัส
หลักสูตร “การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร (Sensory Evaluation)”
วันที่ 16-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

สมัครออนไลน์>>http://www.nfi.or.th/register-seminar.php

สอบถามเพิ่มเติม
 0-2422-8688 ต่อ 2206
mail training@nfi.or.th

Link ในรูป >> http://www.nfi.or.th/datas/files/64P020401.pdf

download PDF
ย้อนกลับ