ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisors) วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 9 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)

14 มกราคม 2563

เรียน  ผู้ประกอบการ

ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิต  (Retort Supervisors)

ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 9 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร
2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 คุณอุไร มีชู
เบอร์ตรง : 02 4228672
E-mail: rdadmin@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ