ด่วนที่สุด! เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจสำรวจตลาดและศึกษาดูงาน วันที่ 11-15 ก.พ. 63 ณโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

6 ธันวาคม 2562

สนใจติดต่อ : ดุจเดือน บุญสม 

มือถือ : 085-950-7444 

mail dujduan@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ