เชิญสมัครสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อการวิจัยขั้นสูง"

17 พฤษภาคม 2562

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสมัครได้ที่ sc.sci.ssru.ac.th ที่เมนูงานฝึกงานอบรม ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 25662 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ โทร 080 5050 600 หรือ 02 1601142-4 ต่อ 57,76 หรือ sivapan.ch@ss.ac.th

download PDF
ย้อนกลับ