ข่าวประชาสัมพันธ์ระบบ i-Industry

28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 0 2202 3232 โทรสาร : 0 2202 3174

อีเมล : ictc@industry.go.th

เว็บไซต์  : http://www.industry.go.th/ict/

download PDF
ย้อนกลับ