ด่วน! เชิญสมัครโครงการและสัมมนาฟรี! โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)

20 กุมภาพันธ์ 2562

ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) กับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
 
สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี!  ที่ https://goo.gl/forms/0AYpqHj9HcGZo9Ls2 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 
พร้อมพบกับกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อ
“พัฒนาสินค้าอย่างไร ให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุค Digital Marketing”
“GMP Challenge ยกระดับ ปรับ&เปลี่ยน”
 
สนใจติดต่อที่
คุณธนาภรณ์/คุณดนัย 0-2422-8688 ต่อ 3113,3115 
food@nfi.or.th
สมัครสัมมนาฟรี!ที่ https://goo.gl/forms/ezMU2K3x4NDum3J92