ด่วน! เชิญสมัครหลักสูตรออนไลน์เรียนฟรี "เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้!!" หลักสูตรออนไลน์สำหรับ smart farmer

17 มกราคม 2562

"เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้!!" หลักสูตรออนไลน์สำหรับ smart farmer 

"นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ผันตัวเองเป็นเกษตรกรยุคดิจิทัล ต้องการเรียนรู้การทำเกษตรด้วยตัวเอง ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น จนดิจิทัลเข้ามามีบทบาทช่วยการทำเกษตรอย่างไร"

 

พบได้ในหลักสูตร "เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้" 
depa_online.jpg

ลงทะเบียนออนไลน์ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

>> http://learning.samartedtech.com/fusion/

 

โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุกฤษฎ์ เติมสายทอง

ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2202-2209

E-mail : training@nfi.or.th 
ขอแสดงความนับถือ
================================
น.ส.อัจฉรา เจริญลาภ
หัวหน้าอาวุโส
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร
โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2209
โทรสาร 0-2422-8518
Line @ : @training-nfi