ด่วน! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธฟรี! งาน Thai Taste Expo 2018 ''สุดยอดศาสตร์..ศิลป์ แห่งอาหารไทยและสินค้าไทย'' วันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี

20 สิงหาคม 2561

สถาบันอาหาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมออกร้านแสดงสินค้าในงาน Thai Taste Expo 2018 ''สุดยอดศาสตร์..ศิลป์ แห่งอาหารไทยและสินค้าไทย''
ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561
ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา ชลบุรี

หากท่านใดสนใจสามารถกรอกข้อมูลในใบสมัคร
และส่งกลับมาได้ที่ : คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ
ทางอีเมล์ numpung@nfi.or.th

Download ใบสมัครได้ที่ :
http://fic.nfi.or.th/datas/files/news/ThaiTestExpo2018.pdf

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-422-8688 ต่อ 9204
หรือ 095 795 1076 , ‭ ‭086 994 9253‬

download PDF
ย้อนกลับ