ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors)

11 กรกฎาคม 2561

ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วันที่ 24-28 กันยายน 2561 ครั้งที่ 6 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นหลักสูตรที่ได้รับรองจากสำนักงานคณะกรรมอาหารและยา (อย.)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร
2008 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 คุณอุไร มีชู
E-mail: rdadmin@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ