ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต

29 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรม หรือธรรมชาติ" ทิศทางการบริโภคอาหารแปรรูปไทยในอนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.00น. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมได้ ที่ http://goo.gl/forms/PZyD74heKlWI72Ar2

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกนกวรรณ พิพัฒน์วนิชกุล โทรศัพท์: 0-2422 8688 ต่อ 3109 E-mail : kanokwan@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ