ด่วน! ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร(Retort Supervisors)

10 สิงหาคม 2560

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Retort Supervisors) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ครั้งที่ 4 รับจำนวนจำกัด ภายใน 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

แผนกบริการวิศวกรรมอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาร โทรศัพท์ 02-4228688 ต่อ 2307 คุณอุไร มีชู E-mail :rdadmin@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ