ขอเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย"

14 มิถุนายน 2560

แผนกประเมินความเสี่ยงฯสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการและหน่วยงานสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย" ภายใต้โครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยด้วยระบบมาตรฐานเพื่อเป็นครัวอาหารของโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมมายังหมายเลขโทรสาร 0-2422-8553 หรือ E-mail : sirichan@nfi.mail.go.th, narumon@nfi.or.th  ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม 02-422-8688 ต่อ 5502 / 083-4457675

download PDF
ย้อนกลับ