ด่วนที่สุด!! ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจอาหารของไทยในตลาดโลก”และ“แนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต

29 พฤษภาคม 2560

เสวนาเรื่อง
“ความท้าทายในอนาคตของธุรกิจอาหารของไทยในตลาดโลก”
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
และ
“แนวโน้มนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต"
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานีสอบถามรายละเอียด และส่งแบบตอบรับได้ที่ นางวารีย์รัตน์ บุญเอก, นางสาวน้ำผึ้ง ฉายอำไพ E-mail : wareerat@nfi.or.th, numpung@nfi.or.th    โทรศัพท์ 0 2886 8088 ต่อ 9201, 9204
(รับจำนวนจำกัด)

download PDF
ย้อนกลับ