ด่วนที่สุด!! ขอเชิญร่วมออกบูธงาน WORLD FOOD EXPO 2017

3 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทคูหา และอัตรา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ประเภท Street Food  ร้านจำหน่ายอาหารริมทาง (1 คูหา = 2 x 2 )  ราคา 49,000 บาท/งาน

- ประเภท Food Street   บริษัท / วิสาหกิจชุมชน  (1 คูหา = 2 x 2)ราคา 49,000 บาท/งาน

- ประเภท  Food Truck   (1  คัน )  ราคา 49,000 บาท/งาน

ประสานงานสั่งจองพื้นที่ 0-2886-8088 Ext.3121 E-mail : fic@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ