ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "ความสำคัญของมาตรฐานฮาลาลไทยกับธุรกิจท่องเที่ยว Halal Tourism"

25 มกราคม 2560

ในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 8.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 222 (Theater) ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโกสีย์ วัจนทวีโรจน์ โทรศัพท์ 0-2886-8088 ต่อ 9206 อีเมล์ khosee@nfi.or.th

download PDF
ย้อนกลับ