เชิญประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair

13 ธันวาคม 2559

มีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้แหล่งทุนได้พบปะกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย ซึ่งปีนี้จัดโครงการนี้เป็นปีที่สองแล้ว โดยลักษณะการประชุมจะเป็นดังนี้
การประชุมจะมีทั้งสามฝ่าย
      1. แหล่งทุน (ได้แก่ สกว. เอง (ฝ่าย พวอ. ฝ่ายอุตสาหกรรม), NIA (คูปองนวัตกรรม), สวทน. (Talent Mobility), และทาง สวทช. (ITAP)
      2. นักวิจัย (จาก ม.มหิดล)
      3. ผู้ประกอบการ (เน้นไปที่อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจาก นักวิจัยของคณะสาธารสุขและใกล้เคียงมีการติดต่อกับผู้ประกอบการประเภทนี้มาก)
 
- ลักษณะการจัดงานคือแหล่งทุนจะประชาสัมพันธ์ทุนตัวเอง (สกว. พวอ. ฝ่ายอุตสาหกรรม, ITAP, คูปองนวัตกรรม, Talent Mobility) หลังจากนั้นจะเปิดให้มีเวทีได้ matching กัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และแหล่งทุน ได้พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนปัญหากัน โดยมีนักวิจัยให้คำปรึกษา และมีแหล่งทุนคอยสนับสนุนหากการแก้ปัญหานั้นใช้ทุนช่วยได้
 
- ทุกฝ่ายน่าจะได้ประโยชน์
      1.ผู้ให้ทุนก็ได้ผู้รับทุนที่เหมาะกับตัวเอง (ทุนแต่ละที่อาจซ้อนทับกันบ้าง แต่ที่ผ่านมา มักประสบปัญหาการขอทุนที่ไม่เหมาะสมกับตัวทุน)
      2.ผู้ประกอบการได้ทราบแหล่งทุนที่มากขึ้น และไม่เสียเวลาเข้ามาฟังเรื่องทุนหลายครั้ง และอาจได้รับคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหากิจการตัวเองด้วยงานวิจัยด้วย
      3.นักวิจัยอาจได้งานวิจัยและรายได้เสริม นอกจากนี้อาจได้ทุนให้นักศึกษาอีกด้วย
      4.สถาบันการศึกษาได้ผลงานจากอาจารย์ และเป็นผลงานที่แก้ปัญหาให้อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ส่งผลดีต่อชื่อเสียงสถาบันและวงการวิจัยไทย
 
สิ่งที่เราประสงค์ขอความร่วมมือ
- ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์งานประชุมนี้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ
- กำหนดการเป็นไปตามไฟล์แนบ
- การรับสมัครมีสองทางคือทางออนไลน์ตามลิงค์ www.goo.gl/0fsWNK หรือส่งแบบตอบรับมาที่ผมทางอีเมล์นี้
 
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/irdff/
(ที่มา, งานที่ผ่านมา, งานที่กำลังจะจัด, การรับสมัคร ฯลฯ)
 
ติดต่อสอบถาม
วรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
โทร-Line: 087-590-3298
อีเมล์: parasite.bass@gmail.com
download PDF
ย้อนกลับ