ด่วน! ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM)

13 กันยายน 2559

โครงการลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงภาคการขนส่ง (LTM) โครงการดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะทางไกลไปตจว.ได้ ทางสถาบันพลังงานจะทำการส่งที่ปรึกษามาดูแลโครงการนี้ให้ หากบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการมีประเด็นข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ 081-7196402 ใบสมัครสามารถ Print แล้วกรอกรายละเอียด แล้วทำการ Scan ส่งมาที่ manlogis@yahoo.co.th

download PDF
ย้อนกลับ