สวัสดี

สถานการณ์ธุรกิจบริการอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

ตุลาคม 2564

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตลาดอุตสาหกรรมบริการอาหารทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 คาดว่าจะมีการเติบโตแตะระดับ 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2569 จากผลการศึกษาของ Global Industry Analysts Inc. รวบรวมจากรายงานประเมินยอดขายของ 424 ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมบริการอาหาร โดยประเมินว่าอุตสาหกรรมบริการอาหารของสหรัฐอเมริกา จะอยู่ที่ประมาณ 962.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2569 ส่วนประเทศจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คาดว่าจะมีขนาดตลาดมูลค่า 809.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ญี่ปุ่นและแคนาดา โดยแต่ละตลาดคาดการณ์ว่ามูลค่าจะมีอัตราเติบโตที่ 0.6% และ 2% ตามลำดับในช่วงปี 2563-2569

 

นอกจากอุตสาหกรรมบริการอาหารแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำอาหาร ล้าง จัดเก็บ และจัดการ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมบริการอาหารเพื่อเตรียมและจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า จะมีการเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บอาหารที่เน่าเสียง่ายซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างเหมาะสมที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น สาเหตุความต้องการอุปกรณ์บริการด้านอาหารทั่วโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากการใช้จ่ายต่อหัวของผู้บริโภคในเรื่องอาหารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผ่านช่องทางบริการจัดส่งอาหารออนไลน์ และการรับประทานอาหารในร้านอาหาร ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายต่อหัวสูงสุดสำหรับค่าอาหารคือ 4,417.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน รองลงมาคือ ออสเตรเลีย แคนาดา และฝรั่งเศส โดยมีการใช้จ่ายต่อคน 3,003.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ 2,986.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 2,983.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ สิ่งนี้นำไปสู่ความต้องการอุปกรณ์บริการด้านอาหารที่ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527