สวัสดี

ตลาดผลิตภัณฑ์ CBD สำหรับสัตว์เลี้ยงใน USA

แชร์:
Favorite (38)

กรกฎาคม 2564

เจ้าของสัตว์เลี้ยงในทุกกลุ่มประชากรมองว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะใช้จ่ายเงินในหลากหลายวิธีเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพกายแข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี ไม่เครียด เช่น อาหาร ของใช้ ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุให้มี "การเติบโตที่น่าทึ่ง" อย่างต่อเนื่องในทุกด้านของอุตสาหกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง

ในสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาว่าผู้บริโภคที่อายุน้อยเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุด แนวโน้มการใช้จ่ายนั้นกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาชีวิตสัตว์เลี้ยงของพวกเขา ผลการสำรวจโดย American Pet Product Association ปี 2019-2020 พบว่า ครัวเรือนชาวอเมริกันมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงถึง  67% ของครัวเรือนทั้งหมด หรือคิดเป็น 84.9 ล้านครัวเรือน

ในจำนวนนี้เลี้ยงสุนัข 63.4 ล้านครัวเรือน เลี้ยงแมว  42.7 ล้านครัวเรือน สัตว์เลี้ยงอื่นๆ เช่น ปลาน้ำจืด นก ปลาน้ำเค็ม สัตว์เลื้อยคลาน ม้า เป็นต้น  ในปี 2563 ที่ผ่านมา ชาวอเมริกันมีการใช้จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง มูลค่า 103.6 พันล้าน $US คาดว่าในปี 2564 นี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น  109.6 พันล้าน $US อัตราเติบโต 5.8%

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527