สวัสดี

แนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มปี 2021

แชร์:
Favorite (38)

ตุลาคม 2563

ท่ามกลางวิกฤตโรคโควิด-19 ที่สร้างความลำบากให้กับหลายธุรกิจทั่วโลก ธุรกิจอาหารถือเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆ โดยจากการสำรวจข้อมูลของ INNOVA Market insights บริษัทวิจัยตลาดอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก พบว่า ปัจจุบันผู้บริโภคต่างหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และมีความหวังที่จะใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพียงพอกับการต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการอาหารของผู้บริโภคก็ยังคงมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ดังนั้น แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มปี 2020-2021 ที่น่าสนใจจึงประกอบด้วย

 
      1. Plant Based Revolution : ปฏิวัติอาหารจากพืช
เดิมอาหารจากพืช เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะคือ มังสวิรัติ ซึ่งมีความเชื่อในการบริโภคอาหารจากพืช ด้วยศรัทธาที่จะงดเว้นการนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร โดยผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่จะมีรูปร่างลักษณะและรสชาติตามธรรมชาติของวัตถุดิบ แต่เมื่อกระแส การบริโภคอาหารจากพืชส่งผลดีต่อสุขภาพในด้านต่างๆ ก็ทำให้ความนิยมรับประทานอาหารจากพืชเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคอื่นๆ เช่น กลุ่มวีแกน (Vegan) และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป แต่ผู้บริโภคเหล่านี้กลับมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มมังสวิรัติคือ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะ เนื้อสัมผัส และรสชาติเหมือนหรือใกล้เคียงกับวัตถุดิบจากเนื้อสัตว์ แต่ผลิตมาจากวัตถุดิบพืช จึงถือเป็นการปฏิว้ติผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเดิม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เช่น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527