สวัสดี

ตลาดอาหารโปรตีนทางเลือก

แชร์:
Favorite (38)

กันยายน 2563

คำว่า “โปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins)” น่าจะเป็นคำที่เริ่มคุ้นชินสำหรับผู้ประกอบการอาหารบ้านเราบ้างแล้ว เพราะได้เริ่มมีการพูดถึงกันมาสัก 3-4 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง โปรตีนทางเลือกเกิดขึ้นจากความตระหนักว่าประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าอัตราการผลิตอาหาร อาจทำให้ต้องหาแหล่งโปรตีนอื่นๆ เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ เพราะการเลี้ยงปศุสัตว์ก่อให้เกิดก็าซมีเทนทำลายชั้นบรรยากาศ จึงมีการแสวงหาแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพจากแหล่งอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการบริโภคให้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถสรุปแหล่งโปรตีนที่สำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันได้ดังนี้

  1. โปรตีนจากสัตว์บกและสัตว์น้ำ (Animal-based Protein)
  2. โปรตีนจากแมลง (Insect-based Protein)
  3. โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein)
  4. โปรตีนจากสาหร่าย (Algae-based Protein)
  5. โปรตีนจากเชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Mycoprotein)
  6. โปรตีนจากการเพาะเลี้ยงในห้องทดลอง (Lab-grown Protein)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527