สวัสดี

ค้าปลีกอาหารในกัมพูชาปี 2020

แชร์:
Favorite (38)

มีนาคม 2563

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างมากจากการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ทำให้ประชากรกัมพูชามีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ร่วมกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว พบว่าสินค้าอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับและครองส่วนแบ่งนำเข้าอันดับ 1 ในกัมพูชา ประกอบกับผู้บริโภคมีรสนิยมการรับประทานอาหารที่ใกล้เคียงคนไทย สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยจึงมีโอกาสสูงในการขยายตลาด จึงนับเป็นประเทศเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยส่งออกได้ไปทดสอบตลาดและเจรจาธุรกิจ เนื่องจากการนำเข้ายังไม่มีกฎระเบียบและข้อกีดกันที่มากนัก เพราะกัมพูชายังไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค

ในปี 2563 เศรษฐกิจของกัมพูชายังมีแนวโน้มการขยายตัวที่แข็งแกร่งในอัตราเติบโตของ GDP ที่ 6.3 % จากภาคการผลิตที่แท้จริงและการบริการ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป การท่องเที่ยว การก่อสร้าง และการค้า ประชากรกัมพูชากว่าร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมดอยู่ในช่วงวัยทำงาน วัยรุ่น และวัยเด็ก ที่มีความต้องการบริโภคอีกมาก  นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และการขยายตัวของการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและการก่อสร้างที่อยู่อาศัย ประกอบกับการผลิตและแปรรูปอาหารของกัมพูชาเองก็ยังไม่พอเพียงต่อความต้องการ จึงต้องพึ่งพาการนำเข้า  และสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยถือว่าได้รับการยอมรับอย่างมากจากผู้บริโภค มีสัดส่วนครองอันดับ 1 ของแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ทำให้สินค้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกสูงในตลาดนี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527