สวัสดี

ตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชง (Hemp)

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2563

Hemp (เฮมป์) หรือ กัญชง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa เป็นพืชที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีนี้ ด้วยมีสายพันธุ์เดียวกับกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) กล่าวคือ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์เดียวกันว่า Cannabis sativa L. เพราะมีต้นกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดนั้นมีความแตกต่างกันน้อยมากจนยากในการจําแนก

เฮมป์มีแหล่งกำเนิดในเอเชียกลางและแพร่กระจายไปสู่เอเชียตะวันออก อินเดียและทวีปยุโรป เป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว สารสำคัญชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทั้งกัญชาและกัญชง ชื่อ แคนนาบิไดออล (Cannabidiol) หรือที่เรียกว่า CBD  สาร CBD นี้มีประโยชน์หลายประการ เป็นสารที่ไม่ออกฤทธิ์ทางจิตประสาท  จึงถูกนำเสนอผ่านรายงานขององค์การอนามัยโลกให้บรรจุในวาระการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ให้ถอด CBD ออกจากการควบคุมยาเสพติดให้โทษระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ และกำลังถูกมองว่าจะส่งผลทำให้กัญชงสายพันธุ์ที่มีสาร CBD สูง กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ไม่เพียงจะนำใยไฟเบอร์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดเท่านั้น แต่ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใส่สาร CBD เข้าไปได้อย่างมหาศาลด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ยาสีฟัน เครื่องบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารสัตว์เลี้ยง ฯลฯ ซึ่งในรายงานฉบับนี้จะพิจารณาเฉพาะตลาดของผลิตภัณฑ์กัญชง หรือ เฮมป์ และสาร CBD เท่านั้น ไม่รวมถึงกัญชา (มาริฮวานา-Marijuana) และสาร THC (Tetrahydrocannabinol)  

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527