สวัสดี

ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวใน UAE

แชร์:
Favorite (38)

กรกฎาคม 2562

จากปัจจัยบวกด้านระบบเศรษฐกิจแบบเปิดของประเทศ และกำลังซื้อของประชากรภายในประเทศที่อยู่ในระดับสูง โดยในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยคนละ 68,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: Central Intelligence Agency.) หรือสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง รองจากการ์ตาร์ ประกอบกับความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งที่มาของรายได้นอกเหนือจากน้ำมัน ส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตลาดที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางด้านการค้าและการลงทุน นอกจากนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีความหลากหลายของประชากร เนื่องจากมีแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่รับประทานข้าว และอาหารเส้นเป็นอาหารหลัก

สถานการณ์ตลาดอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อุตสาหกรรมอาหารเส้น พาสต้า และข้าวในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 221,300 ตัน มูลค่า 2,333.7 ล้านดีแรห์ม หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 9.7 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) โดยปัจจัยหลักมาจากจำนวนคนทำงานต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย และชาวอาหรับ ที่ตัดสินใจเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวเป็นชนชาติที่รับประทานข้าวเป็นหลักในทุกระดับชนชั้นฐานะ ทำให้สินค้าข้าวบรรจุถุงมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาก ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.1 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 10.2 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์  นอกจากนี้อาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูป ทั้งแบบบรรจุถุง และแบบบรรจุถ้วย เป็นอีกชนิดสินค้าในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.4 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 8.5 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ จากความต้องการรับประทานสินค้าคุณภาพสูงที่มีราคาแพง โดยเฉพาะอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปนำเข้าจากเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากในกลุ่มคนทำงานชาวฟิลิปปินส์ ที่ได้รับอิทธิพลความนิยมมาจากศิลปินเกาหลี ซึ่งนอกจากชาวฟิลิปปินส์แล้ว ผู้บริโภคชาวอาหรับจากบางประเทศ เช่น อียิปต์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างก็ตระหนักรู้ถึงความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีดังกล่าว และเริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริโภคอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปจากเกาหลีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งนอกเหนือจากรสชาติปกติทั่วไป อย่าง รสไก่ รสอาหารทะเล ผู้ผลิตบางรายได้พัฒนาสินค้าอาหารเส้นกึ่งสำเร็จรูปรสชาติใหม่ที่แตกต่างไปจากรสชาติเดิม เช่น รสราเมน เพื่อดึงดูดความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้เพิ่มมากขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527