สวัสดี

ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

แชร์:
Favorite (38)

มิถุนายน 2562

ข้อมูลจาก The Organic Trade Association ระบุว่า ในปี 2560 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายประมาณ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.5 ของมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา แต่ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มสินค้าอาหารออร์แกนิกได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิก ประกอบกับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย ส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกขนาดใหญ่ที่มีความน่าสนใจ และมีโอกาสมากมายสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกเพื่อขยายเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา

สถานการณ์ตลาดเครื่องดื่มออร์แกนิกในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2561 สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มออร์แกนิกภายในประเทศรวม 1,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความกังวลเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคชาวอเมริกัน ทำให้พวกเขามีความต้องการดื่มเครื่องดื่มออร์แกนิกเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนเครื่องดื่มทั่วไปที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะชาออร์แกนิกแบบชงดื่มร้อน ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากการเติบโตของชาดำออร์แกนิก และชาเขียวออร์แกนิก ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 14.1 และ 12.6 ต่อปี ตามลำดับ ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ โดยได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบวัตถุดิบคุณภาพสูงของบรรดาผู้ผลิตสินค้าตราดัง ประกอบกับการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของชาชนิดดังกล่าว และกรรมวิธีการชงชาที่ช่วยให้พวกเขาได้ลิ้มรสความพรีเมี่ยมของชา ซึ่งนักดื่มชาชาวอเมริกันที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้มักจะให้ความสำคัญกับแหล่งปลูกชาและวัฒนธรรมการดื่มชาที่เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527