สวัสดี

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2562

จุดเด่นที่ปฏิเสธไม่ได้เลยของตลาดอินเดีย คือ จำนวนประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภคอาหารปริมาณมหาศาล นอกจากนี้ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และสหรัฐอเมริกา และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีทิศทางการเติบโตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มชนชั้นกลางที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น และระดับรายได้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนให้อินเดียเป็นตลาดสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แม้ผู้บริโภคชาวอินเดียโดยโดยทั่วไปจะต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการรับประทานอาหาร ตามวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ชาวอินเดียจำนวนมากต่างเริ่มมีความกังวลในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และให้ความใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ข้อมูลด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในอินเดีย

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของอินเดียมีทิศทางการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว โดยในปี 2561 อินเดียมีการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน 85,400 ตัน มูลค่า 23,733.3 ล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 13.8 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 16.3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสภาพความเป็นอยู่และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ชาวอินเดียมีความต้องการบริโภคอาหารพร้อมรับประทานเพิ่มขึ้น และเห็นถึงประโยชน์ด้านความสะดวกรวดเร็วในการรับประทานของอาหารประเภทนี้มากขึ้น ประกอบกับความกังวลเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ให้บริการตามร้านอาหารทั้งหลายในอินเดีย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบรรดาผู้ผลิตต่างพยายามพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบและขนาดบรรจุที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เช่น นักเรียนหรือคนทำงานที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง ครอบครัวที่อยู่รวมกันหลายคน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้อินเดียจะเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ แต่อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานยังคงมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรขนาดใกล้เคียงกัน อย่างเช่น จีน ทั้งนี้ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารปรุงสดใหม่มากกว่า ประกอบกับชาวอินเดียมีการรับรู้เรื่องอาหารพร้อมรับประทานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในกลุ่มเมืองรองลำดับสองและสามของอินเดีย

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527