สวัสดี

ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี

แชร์:
Favorite (38)

เมษายน 2562

จากความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของตุรกีที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการเชื่อมต่อและเป็นทางผ่านสินค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก สหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงที่ผ่านมา ตุรกีจะต้องเผชิญเหตุการณ์ความไม่สงบและสภาวะความอ่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศ แต่ด้วยการเป็นตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เปิดกว้างต่อการลงทุนจากต่างชาติ ทำให้ตุรกียังคงมีความน่าสนใจและมีโอกาสที่ดีในการขยายการค้าและการลงทุนไปยังตลาดใหม่แห่งนี้ โดยผู้ประกอบการไทยควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวตุรกีให้ลึกซึ้ง รวมถึงรสนิยมการดื่มเครื่องดื่มน้ำผลไม้ของชาวตุรกีด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์ตลาดน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตุรกี


อุตสาหกรรมน้ำผลไม้พร้อมดื่มในตลาดตุรกีมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ตุรกีมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าน้ำผลไม้พร้อมดื่มภายในประเทศ 1,033.8 ล้านลิตร คิดเป็นมูลค่า 1,985.8 ล้านลีรา หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 7.4 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2565) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการสินค้าน้ำผลไม้คุณภาพสูงของผู้บริโภคชาวตุรกี ประกอบกับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ผลิตสินค้าน้ำผลไม้ 100% และเนคตาร์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น น้ำผลไม้ 100% ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับเด็ก หรือเครื่องดื่มเนคตาร์ ที่เติมส่วนผสมของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527