สวัสดี

ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

แชร์:
Favorite (38)

กรกฎาคม 2561

จากขนาดประชากรจำนวนมหาศาล ประกอบกับการขยายตัวของจำนวนครอบครัวเดี่ยวและจำนวนผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้าน รวมถึงระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่า อินเดียเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารที่น่าสนใจอย่างมากแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งความท้าทายหนึ่งของตลาดอินเดีย คือ ความหลากหลายของผู้บริโภค เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ ทำให้ชาวอินเดียในแต่ละภูมิภาคมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเรื่องการรับประทานอาหารหลัก ซึ่งชาวอินเดียภาคเหนือและภาคตะวันตก จะนิยมรับประทานอาหารที่ทำจากแป้งสาลี เช่น จาปาตี ขณะที่ชาวอินเดียภาคใต้และภาคตะวันออกจะนิยมรับประทานข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวอินเดียในแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อให้สินค้าอาหารบรรจุเสร็จของไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอินเดียอย่างเหมาะสม

สถานการณ์ตลาดอาหารบรรจุเสร็จในอินเดีย

อุตสาหกรรมอาหารบรรจุเสร็จของอินเดียมีทิศทางการเติบโตอย่งต่อเนื่อง ในปี 2560 อินเดียมีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศรวม 39,301.7 พันตัน มูลค่า 3,857.9 พันล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 15.6 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง  ระดับรายได้ของชาวอินเดียที่ปรับสูงขึ้น และการเพิ่มจำนวนของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวอินเดียหันมาเลือกซื้อสินค้าแบบบรรจุเสร็จแทนสินค้าแบบแบ่งขาย (unpackaged) มากขึ้น เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น จัดเก็บได้ง่าย และมีขนาดบรรจุที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตน   โดยชนิดสินค้าอาหารบรรจุเสร็จที่ชาวอินเดียนิยม คือ นม/ผลิตภัณฑ์นม มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 48.7 และ 30.9 ของการค้าปลีกสินค้าอาหารบรรจุเสร็จทั้งหมดในประเทศ ในชิงปริมาณและเชิงมูลค่า ตามลำดับ รองลงมาได้แก่น้ำมัน/ไขมันปรุงอาหาร และอาหารหลักพวกแป้ง มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 24.1 และ 7.9 ในชิงปริมาณ และร้อยละ 27.5 และ 8.8 ในเชิงมูลค่า ตามลำดับ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527