สวัสดี

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน

แชร์:
Favorite (38)

เมษายน 2561

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศที่ดีขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนจำนวนมากเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพร่างกายและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองมากขึ้น ประกอบกับผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกำลังการผลิตสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนจีน และปัญหาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจด้านสินค้าสุขภาพในจีน และมีการนำเข้าสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายตัวเข้าสู่ตลาดจีน

สถานการณ์ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพจีน

สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพที่จำหน่ายในตลาดจีนเป็นอีกสินค้าที่มีทิศทางการเติบโตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางประเภทสินค้าจะเพิ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนก็ตาม  โดยในปี 2560 พบว่า มีมูลค่าการจำหน่ายภายในประเทศรวม 732.2 พันล้านหยวน หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนมีระดับรายได้ที่สูงขึ้น ประกอบกับมีความตระหนักเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพทุกประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดจีนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะสินค้าอาหารออร์แกนิก ที่ยังมีมูลค่าตลาดไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น แต่กลับได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 25.6 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527