สวัสดี

ตลาดอาหารออร์แกนิกจีน

แชร์:
Favorite (38)

มีนาคม 2561

ตลาดอาหารออร์แกนิกจีน อาหารออร์แกนิกเริ่มเป็นที่นิยมในตลาดจีนเพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้บริโภคชาวจีนหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องสุขภาพและการกินอยู่ที่ดี ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสสังคมที่กระจายตามสื่อโซเชียลทั้งหลายเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ประกอบกับข่าวการปนเปื้อนเมลามีนในนมผง ที่สร้างความเสียหายและทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าอาหารที่ผลิตภายในประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Go Green) ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะพัฒนาสินค้าอาหารออร์แกนิกเข้าสู่ตลาดจีน โดยเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูงหรือกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพ และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

สถานการณ์ตลาดอาหารออร์แกนิกในจีน

ตลาดอาหารออร์แกนิกในจีนเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีทิศทางการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 มีมูลค่าการจำหน่ายภายในประเทศรวม 19,359.9 ล้านหยวน หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 25.7 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากระดับรายได้ของครัวเรือนชาวจีนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความตระหนักเรื่องสุขภาพและการกินอยู่ที่ดีของผู้บริโภคชาวจีนที่เป็นกระแสในวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองหลัก (first-tier cities) อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้  นครกว่างโจว เมืองเซินเจิ้น โดยพวกเขามองว่าสินค้าอาหารออร์แกนิกมีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของพวกเขามากกว่าสินค้าอาหารทั่วไป ส่งผลให้ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายจัดพื้นที่พิเศษเพื่อจำหน่ายสินค้าอาหารออร์แกนิกสำหรับรองรับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่รักสุขภาพกลุ่มดังกล่าว  นอกจากนี้บรรดาผู้ค้าปลีกยังเน้นการจัดโปรโมชั่นและนำเสนอสื่อโฆษณาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าอาหารออร์แกนิก

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527