สวัสดี

ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในออสเตรเลีย

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2561

แม้ว่าออสเตรเลียจะเป็นตลาดที่มีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับตลาดอื่น ๆ เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพียง 24.3 ล้านคน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559) ประกอบกับสามารถผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปภายในประเทศได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการพึ่งพิงสินค้าอาหารจากไทยไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมา ศักยภาพการผลิตของออสเตรเลียเริ่มถดถอยลง และเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตอาหารแห่งหนึ่งให้กับออสเตรเลีย นอกจากนี้ประชากรออสเตรเลียถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อสูง และมีความต้องการที่หลากหลาย เนื่องประชากรมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มาจากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศในแถบเอเชีย ทำให้ชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่มีความคุ้นเคย และความชื่นชอบรสชาติสินค้าอาหารไทย โดยเฉพาะซอสและเครื่องปรุงรส ซึ่งออสเตรเลียมีแนวโน้มนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยจำเป็นต้องเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าอาหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคชาวออสเตรเลียจะให้ความสำคัญกับสุขอนามัยอาหาร โดยอาหารนั้นจะต้องปราศจากสารกันบูดและผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในออสเตรเลีย

ข้อมูลจาก statista.com ระบุว่า ผู้บริโภคชาวออสเตรเลียมีปริมาณการรับประทานซอสและเครื่องปรุงรสเฉลี่ยคนละประมาณ 13.8 กิโลกรัมต่อปี โดยพวกเขามีแนวโน้มความต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกระแสความนิยมของรายการวาไรตี้ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการแข่งขันทำอาหาร อาทิ รายการ Master Chef และ รายการ My Kitchen Rules ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากหันมาทดลองประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ส่งผลให้สินค้าซอสและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560 ประมาณการว่าตลาดซอสและเครื่องปรุงรสในออสเตรเลียจะมีมูลค่า 2,529.7 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ตลอดช่วงปี 2555-2560 ซึ่งสินค้าที่มีการเติบโตมากที่สุดในช่วงดังกล่าว ได้แก่ น้ำปลา ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี เนื่องจากชาวออสเตรเลียต้องการที่จะทดลองทำอาหารเอเชียรับประทานเองที่บ้าน  สำหรับรสชาติของซอสปรุงอาหาร (cooking sauces) แบบสำเร็จรูปที่ชาวออสเตรเลียนิยมบริโภคมากที่สุด ได้แก่ น้ำเกรวี่ น้ำแกง ซอสเปรี้ยวหวาน น้ำพริก และซอสครีมเปรี้ยวสโตรกานอฟฟ์ (Stroganoff) มีสัดส่วนร้อยละ 18.2 14.6 9.3 8 และ 7.5 ของมูลค่าการจำหน่ายซอสปรุงอาหารทั้งหมดในออสเตรเลีย ตามลำดับ

 


 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527