สวัสดี

ผู้บริโภคในอนาคตมองหาอะไร?

แชร์:
Favorite (38)

ตุลาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ขับเคลื่อนให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อธุรกิจอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความซับซ้อนและต้องการมากขึ้นกว่าในอดีต ประเด็นที่ค้นพบและสามารถสรุปเป็นภาพแนวโน้มในอนาคต ได้แก่

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527