สวัสดี

ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสิงคโปร์

แชร์:
Favorite (38)

สิงหาคม 2560

เนื่องจากเกือบร้อยละ 75 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์ มีเชื้อสายจีน (ที่มา: Central Intelligence Agency.) ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการรับประทานยาจีนแผนโบราณเป็นอย่างดี ประกอบกับชาวสิงคโปร์ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมาก จากการนิยมรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ เพื่อบำรุงร่างกาย โดยในช่วงที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าชาวสิงคโปร์จำนวนมากหันไปเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากสมุนไพร ทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อสุขภาพที่ดี รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่กลายเป็นทางเลือกใหม่ของชาวสิงคโปร์ในการป้องกันและรักษาสุขภาพ ซึ่งแนวโน้มกระแสเหล่านี้จัดเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้ธุรกิจวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในตลาดสิงคโปร์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสิงคโปร์


ตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสิงคโปร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 สิงคโปร์มีมูลค่าการจำหน่ายวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรวม 502.7 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2555-2559) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรูปแบบการใช้ชีวิตของชาวสิงคโปร์ที่มีความเร่งรีบและชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้พวกเขาต้องออกมารับประทานอาหารนอกบ้านอยู่เป็นประจำ เนื่องจากไม่มีเวลามากพอที่จะเตรียมและปรุงอาหารเองที่บ้าน ส่งผลให้บางครั้งอาจรับประทานอาหารมากเกินไปและขาดการควบคุมสมดุลทางโภชนาการ   ดังนั้น ชาวสิงคโปร์จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงและมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพ จึงเริ่มหันมาเลือกรับประทานวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากขึ้น เพื่อบำรุงสุขภาพและร่างกายของพวกเขา ทั้งนี้ พบว่าวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปของยาอัดเม็ดกำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ เนื่องจากความสะดวกในการรับประทานและการเก็บรักษา


ร้อยละ 67.5 ของมูลค่การค้าปลีกสินค้าวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดในตลาดสิงคโปร์ อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รองลงมาได้แก่ ยาบำรุง (tonic) วิตามิน และกลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็ก (paediatric) มีสัดส่วนร้อยละ 15.6 13 และ 3.9 ตามลำดับ ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กจะมีส่วนแบ่งในตลาดไม่มากนัก แต่จัดเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากบรรดาผู้ปกครองชาวสิงคโปร์มีความต้องการอย่างมากที่จะเพิ่มพัฒนาการทางด้านสมองและบำรุงสายตาของลูกหลาน ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายพัฒนาสินค้าในรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภควัยเด็กเหล่านี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ DHA Gummies ตรา Scott

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527